Negen niveaus

Ideetron ontwerpt en ontwikkelt producten aan de hand van Technology Readiness Levels (TRLs). Er zijn negen niveaus die staan voor de stappen die gedurende de productontwikkeling gezet kunnen worden. Vanwege het feit dat elk project uniek is, zijn niet alle stappen relevant. Zowel het instapniveau als het uitstapniveau wordt door ons berekend na overleg met de klant.

Werken volgens het TRL principe

We onderscheiden dus negen Technology Readiness Levels. Hoe hoger het level, hoe dichter je bij het op de markt brengen van jouw innovatie zit. Op welk niveau zit jouw innovatie? Beweeg met je muis over de cijfers en kom erachter.

1
Discovery

TRL 1 – Basisprincipes waargenomen

Dit niveau wordt gekenmerkt door fundamenteel onderzoek waarbij de basiseigenschappen van de technologie worden waargenomen. Deze waarnemingen worden vervolgens gerapporteerd.
2
Discovery

TRL 2 – Technologisch concept geformuleerd

Op dit niveau worden kritische inschattingen gemaakt over de elektronica en de mogelijke toepassingen hiervan.
3
Discovery

TRL 3 – Experimenteel Proof of Concept opgesteld

Een Proof of Concept (PoC) is een verdere uitwerking van het technologisch concept dat op niveau 2 is ontwikkeld. Wij gebruiken deze methode om de praktische mogelijkheden van een idee of ontwerp te onderzoeken.
4
Development

TRL 4 – Technologie gevalideerd in het laboratorium

Dit niveau wordt gekenmerkt door effectief onderzoek waarbij de PoC op kleine schaal wordt getest in een laboratoriumomgeving. Hier worden gewoonlijk simpele prototypes voor gebruikt.
5
Development

TRL 5 – Technologie gevalideerd in een relevante omgeving

Op dit niveau wordt de elektronica getest in een relevante omgeving die lijkt op de (operationele) omgeving waarin deze later gebruikt zal worden. Om de betrouwbaarheid van de technologie te vergroten, worden hier veelal functionele prototypes voor gebruikt.
6
Development

TRL 6 – Technologie gedemonstreerd in een relevante omgeving

De werking van het prototype wordt in een relevante omgeving aangetoond door middel van een demonstratie.
7
Demonstration

TRL 7 – Demonstratie van systeemmodel of prototype in de operationele omgeving

Na de demonstratie op niveau 6 wordt de elektronica geoptimaliseerd voor de operationele omgeving. Wederom wordt de werking aangetoond door middel van een demonstratie.
8
Demonstration

TRL 8 – Systeem compleet en gekwalificeerd

Dit niveau wordt gekenmerkt door het oplossen van de laatste productieproblemen, zodat de technologie naar behoren presteert. Tevens is het essentieel dat de elektronica aan alle eisen voldoet om uiteindelijk gekwalificeerd te kunnen worden.
9
Deployment

TRL 9 – Systeem bewezen in de operationele omgeving

Op dit niveau wordt de technologie goedgekeurd voor volledige commerciële implementatie.
Discovery
Development
Demonstration
Deployment

Schakel onze hulp in

Ideetron helpt jou bij elke stap in het proces, van het idee tot de uiteindelijke productie. Zo kun je het product uiteindelijk met trots op de markt zetten. Met behulp van onze experts wordt de productontwikkeling een eitje. Word jij straks bekend door jouw nieuwe product?

Heb jij een innovatief idee, waar je wel hulp bij kunt gebruiken?

Wij gaan graag de uitdaging aan!

PCB-ontwerp voor E&A-beursgadget

Het PCB-ontwerp voor de E&A-beursgadget is zo goed als klaar. De ontwerpers van Ideetron BV, de bedenkers van de gadget, zetten op dit moment de laatste puntjes op de i.
Lees meer